Banksparen bij hypotheek steeds flexibeler

Beleggingshypotheken worden tegenwoordig in Nederland nog nauwelijks afgesloten. Net als de aflossingsvrije hypotheek bieden ze weinig garantie op het volledig aflossen van de hypothecaire lening. Een spaarhypotheek, via spaarverzekering of banksparen, biedt die zekerheid wel. De spaarhypotheek is dan ook de meest afgesloten hypotheek in Nederland. In enkele jaren tijd, sinds de introductie in 2008, is het aanbod banksparen explosief gegroeid. Ondermeer door de lage kosten van banksparen voor de consument, die zelf voor de goedkoopste aanbieder kiezen. Dit in tegenstelling tot een hypotheek met een spaarverzekering. Bankspaarproducten zijn daarbij veel flexibeler geworden in de afgelopen jaren. Net als andere spaarhypotheken, kent banksparen nu in veel gevallen ook een zogeheten hoog/laagconstructie. Consumenten kunnen via die constructie de eerste jaren een hogere spaarpremie betalen, om op die manier snel kapitaal op te bouwen. Later in de looptijd kunnen die premies dan omlaag. Door het overnemen van de hoog/laagconstructie is banksparen nu nog aantrekkelijker geworden.

Advertenties

Banksparen: alleen met geld dat u nu kunt missen

Banksparen is al enkele jaren mogelijk, maar het begint nu pas grootschalig door te breken als veilig alternatief voor risicovollere beleggingsproducten. Misschien is banksparen ook wat voor u. Als u geld opzij wilt zetten voor de aflossing van uw hypotheek, of als aanvulling op uw pensioen. Maar spaar alleen geld dat u op dit moment goed kunt missen.

Banksparen wordt door banken ingezet ter vervanging van de grote aantallen financiële producten met hoge verborgen kosten; de ‘woekerpolissen’. Tienduizenden OpMaatpolis-houders maakten zo in juli gebruik van de door de Rabobank geboden mogelijkheid onder die polis uit te komen.

Met behulp van banksparen spaart u geld voor een van tevoren vastgesteld doel, en op een veiliger manier dan met behulp van beleggingen. Dat doel kan het aanvullen van een pensioen zijn, het aflossen van een hypotheek, of het wegzetten van een “gouden handdruk”. Omdat de inleg van banksparen fiscaal aftrekbaar is, is de constructie bijzonder aantrekkelijk.

Een kanttekening bij het banksparen is dat het geld dat u spaart, voor een langere periode wordt vastgezet. Opnemen van het geld kan niet voor een ander doel, dan het doel waarvoor het vermogen werd opgebouwd. Om niet alsnog in financiële problemen te komen, is het daarom belangrijk om alleen aan banksparen te beginnen als u het geld ook echt kunt missen. Uw bank kan u goed over uw mogelijkheden voor banksparen informeren.

Banksparen blijft terrein winnen

Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat het banksparen een grote vlucht neemt en dat de banken hiervan flink profiteren. De verzekeraars verliezen veel marktaandeel. De vier grootste banken beheren 34% van de geldstroom van het banksparen. Dit gaat ten koste van de verzekeraars.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er eind 2009 er op alle Nederlandse spaarbankrekeningen ruim 2,4 miljard euro stond wat een verviervoudiging was van het jaar ervoor. In 2010 zet deze groei zich verder voort en staat er ruim 7 miljard euro op de Nederlandse spaarrekeningen.

banksparen

De vijf grootste aanbieders van banksparen zijn in willekeurige volgorde: ABN AMRO, Aegon, ING Groep, Rabobank en Delta Lloyd Groep. Het voornaamste doel van banksparen is een aanvulling op het pensioen. 75% van de mensen die banksparen gebruikt het als aanvulling op hun pensioen.

banksparen

Sinds 2010 is het behalve voor het sparen voor extra pensioen of het aflossen van een hypotheek ook mogelijk te sparen voor een uitvaart of het wegzetten van een gouden handdruk. Hoewel het sparen voor een uitvaart middels banksparen nog niet echt op gang komt beslaan de bankspaarrekeningen voor de gouden handdrukken inmiddels zo’n 12% van het totale Nederlandse bankspaartegoed.